Skip to main content

Integritetspolicy Dela Bilen Sverige AB

Behandling av personuppgifter                                                                            2019-12-29 

 

 

För att kunna erbjuda våra tjänster till dig som kund måste Dela Bilen Sverige AB  (Dela Bilen) samla in och behandla vissa personuppgifter om dig.

För Dela Bilen är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta info@delabilen.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Om du inte vill att dina personuppgifter används som det beskrivs i Integritetspolicyn ska du inte registrera dig hos Dela Bilen eller använda vår tjänst.

  1. Personuppgiftsansvarig

Dela Bilen Sverige AB, organisationsnummer 559133-7604, Bergshamragatan 14, 741 46 Knivsta ansvarar för behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna Integritetspolicy.

  1. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

  1. Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

  1. Uppgifter vi samlar in om dig och varför

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig och för att du ska kunna nyttja vår tjänst.

Vårt ändamål

Registrera dig som kund, ingå avtal om användande av vår tjänst, ge dig tillgång till vår applikation och nyttjande av vår tjänst, administrera dina bokningar, din användning av tjänsten, hantera betalningar och administrera ditt konto.

Grund för behandling av dina uppgifter

Vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig och Dela Bilen.

Typ av personuppgifter

Namn

Personnummer

Körkortsnummer (nummer, typ och giltighetstid) (i förekommande fall kopia på ditt körkort)

Kontaktuppgifter (e-postadress, mobiltelefonnummer och adress)

Betalningsinformation (Fakturaadress, betalkortnummer, belopp)

Betalningshistorik

Uthyrningsinformation (bil, körsträcka, drivmedelsförbrukning, starttid, sluttid, GPS-position)

Kontroll av identitet och kreditupplysning

Foto

Uppgifter som du lämnat i samband med frågor, support och skadeanmälan.

  1. Tredje part

Dela Bilen kommer inte utan ditt samtycke lämna ut uppgifter om dig till tredje part annat än om det krävs enligt lag eller annan rättslig process eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna leverera vår tjänst till dig.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för olika IT-system eller andra leverantörer som utför tjänster åt oss, tex kreditkorts och betalningstjänster, bokföringstjänster. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.